Ordinační hodiny

bez objednání objednaní bez objednání
Po 7:30 - 12:30 - -
Út 7:30 - 12:30 13:00 - 14:00 -
St 7:30 - 12:00 - 14:00 - 18:00
Čt 7:30 - 12:30 13:00 - 14:00 -
7:30 - 12:00 - -

Kontakt

Plachého 19
301 00 Plzeň
377 325 998
ordinaceNOSPAM@medicalcentrum.cz

Poskytované služby

 • diagnostika a léčba akutních a chronických onemocnění
 • pravidelná kontrola zdravotního stavu, předpis léků
 • pravidelné preventivní prohlídky každé 2 roky
 • předoperační vyšetření
 • odběry krve a moče
 • očkování
 • dispenzarizace vybraných chronických onemocnění
 • spolupráce s ambulantními specialisty
 • návštěvní služba
 • možnost vyšetření CRP (ukazatel zánětlivého procesu) a INR (monitorace léčby Warfarinem) přímo v ordinaci
 • Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Fotografie

Smluvní pojišťovny

 • 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
 • 211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
 • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 – Oborová zdravotní pojišťovna

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Výkon Cena
Zdravotní prohlídka na žádost zaměstnavatele 600 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace 250 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz (vydání, rozšíření, prodloužení) 500 Kč
Vyšetření k vydání/prodloužení zbrojního průkazu 700 Kč
Vyšetření k vystavení zdravotního průkazu 350 Kč
Vyšetření pro rizikové sporty a činnosti 600 Kč
Lékařská zpráva pro komerční pojišťovnu – dle časové náročnosti 300-1000 Kč
Vyšetření a odběr krve na alkohol 500 Kč
Vyšetření před operací nehrazené z veřejného zdravotního pojištění 600 Kč + požadovaná doplňující vyšetření
Preventivní vyšetření stolice (FOB) do 50 let věku 200 Kč
Vyšetření osob bez zdravotního pojištění 1,50 Kč/bod
Nadstandardní očkování 100 Kč + cena vakcíny
Vystavení duplikátu dokladu (pracovní neschopnost, zdravotní průkaz) 100 Kč
Vyšetření před vystavením návrhu na lázeňskou péči - samoplátce 400 Kč
Bodové hodnocení pracovního úrazu - dle časové náročnosti 300-600 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu 200 Kč
Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech 200 Kč
Laboratorní vyšetření na vlastní žádost dle ceníku laboratoře
Pořízení kopie zdravotnické dokumentace 5 Kč za 1 stranu
Administrativní úkon lékaře nezařazený jinde 100-300 Kč dle časové náročnosti
U ŽÁDNÉHO ZDRAVOTNÍHO VÝKONU PROVEDENÉHO V TÉTO ORDINACI NENÍ VYŽADOVÁN SOUHLAS PACIENTA PÍSEMNOU FORMOU.

Mapa