Vážení pacienti,

s ohledem na současnou epidemiologickou situaci za účelem ochrany Vás i personálu ordinace ošetřujeme pacienty po předchozím telefonickém objednání ve snaze vyhnout se většímu počtu pacientů v čekárně.

Prosím, respektujte nutnost předem se objednat a následně dodržet čas objednání.

Čas objednání je orientační – i přes veškerou naši snahu o dodržení času může dojít k prodloužení čekání objednaných pacientů, zvláště v případě většího počtu akutních ošetření, jejich počet nikdy nelze předvídat.

I v případě akutních potíží, prosím, předem volejte do ordinace k domluvě termínu objednání.

I nadále bychom rády systém objednávání ponechaly ve snaze o plynulý chod ordinace.

O pořadí pacientů rozhoduje lékař. Telefonní číslo ☏ 377 325 998.

Ordinační hodiny

dopoledne odpoledne
Po 7:30 - 12:30 -
Út 7:30 - 12:30 13:00 - 14:00
St 7:30 - 12:00 14:00 - 18:00
Čt 7:30 - 12:30 13:00 - 14:00
7:30 - 12:00 -

Kontakt

Plachého 19
301 00 Plzeň
377 325 998
ordinaceNOSPAM@medicalcentrum.cz

Poskytované služby

 • diagnostika a léčba akutních a chronických onemocnění
 • pravidelná kontrola zdravotního stavu, předpis léků
 • pravidelné preventivní prohlídky každé 2 roky
 • předoperační vyšetření
 • odběry krve a moče
 • očkování
 • dispenzarizace vybraných chronických onemocnění
 • spolupráce s ambulantními specialisty
 • návštěvní služba (smluvená územní oblast pro návštěvní službu: město Plzeň, do 10 km od ordinace)
 • možnost vyšetření CRP (ukazatel zánětlivého procesu) a INR (monitorace léčby Warfarinem) přímo v ordinaci
 • EKG vyšetření – monitorace srdeční činnosti přímo v ordinaci
 • 24–hodinová ambulantní monitorace krevního tlaku (Holter TK)
 • možnost vyšetření FOB (přístrojové vyšetření skrytého krvácení do stolice)
 • Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Přístrojové vybavení ordinace

 • EKG přístroj
 • Glukometr – vyšetření krevního cukru
 • Koagulometr – stanovení INR - kontrola účinnosti léčby Warfarinem
 • 24–hodinová monitorace tlaku krevního – Holter TK
 • Přístroj pro stanovení CRP (ukazatel zánětu), FOB (vyšetření skrytého krvácení do stolice)

Fotografie

Smluvní pojišťovny

 • 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
 • 211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
 • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 – Oborová zdravotní pojišťovna

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Výkon Cena
Výpis ze zdravotnické dokumentace 300 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz (vydání, rozšíření, prodloužení) 500 Kč
Vyšetření k vystavení zdravotního průkazu 350 Kč
Zdravotní prohlídka na žádost zaměstnavatele 600 Kč
Vyšetření pro rizikové sporty a činnosti, vyšetření k vydání/prodloužení zbrojního průkazu 600 Kč
Lékařská zpráva pro komerční pojišťovnu, bodové hodnocení pracovního úrazu - s eventuální úpravou dle časové náročnosti 300-600 Kč
Vyšetření a odběr krve na alkohol 500 Kč
Vyšetření před operací nehrazené z veřejného zdravotního pojištění 600 Kč + požadovaná doplňující vyšetření
Preventivní vyšetření stolice (FOB) do 50 let věku 200 Kč
Vyšetření osob bez zdravotního pojištění 1,50 Kč/bod
Nadstandardní očkování 100 Kč + cena vakcíny
Vystavení duplikátu dokladu (pracovní neschopnost, zdravotní průkaz) 100 Kč
Vyšetření před vystavením návrhu na lázeňskou péči - samoplátce 400 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu 200 Kč
Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech 200 Kč
Laboratorní vyšetření na vlastní žádost dle ceníku laboratoře
Pořízení kopie zdravotnické dokumentace 5 Kč za 1 stranu
Administrativní úkon lékaře nezařazený jinde od 100 Kč dle časové náročnosti

U ŽÁDNÉHO ZDRAVOTNÍHO VÝKONU PROVEDENÉHO V TÉTO ORDINACI NENÍ VYŽADOVÁN SOUHLAS PACIENTA PÍSEMNOU FORMOU.

Mapa